Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Aidani lefko

Aidani lefko

 

Καταγωγή

Σαντορίνη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα, έντονα φυτικά αρώματα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε μικρό ποσοστό.

Γενετική
Μικρή παραλλακτικότητα.