Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Regal Seedless

Regal Seedless

 

Καταγωγή

Νότια Αφρική


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, μέσης ωρίμανσης, πολύ υψηλή γονιμότητα οφθαλμών (3 σταφύλια ανά κληματίδα). Μέτρια εώς καλή ανθεκτικότητα στον Βοτρύτη.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μεγάλες ρώγες, χωρίς κουκούτσι. Σχήμα ρώγας ελλειψοειδές. Τραγανή γεύση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
-

Γενετική
-