Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Centennial Seedless

Centennial Seedless

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (Harold P. Olmo - ΗΠΑ). Πρόκειται για διασταύρωση μεταξύ των ποικιλιών Gold και Emperor x Sultana moscata.


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πρώιμη ωρίμανση, πολύ υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες χωρίς κουκούτσι. Σχήμα ρώγας ελλειψοειδές με ελκυστική εμφάνιση και καλά γευστικά χαρακτηριστικά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχει 1 κλώνος (1087).