Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Roussanne

Roussanne

 

Καταγωγή

Βόρεια κοιλάδα του Ροδανού (Γαλλία)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, κλάδεμα βραχύ ή αμολυτή, χρειάζεται φτωχά εδάφη.


Οινολογικά στοιχεία

Κρασιά με φινέτσα και πολυπλοκότητα, δυνατότητα παλαίωσης, καλή ισορροπία.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 5 κλώνοι.