Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Maccabeu

Maccabeu

 

Καταγωγή

Καταλονία (Ισπανία)


Αγρονομικά στοιχεία

Παραγωγική και εύρωστη ποικιλία, κατεύθυνση βλαστών κάθετη.


Οινολογικά στοιχεία

Μπορούν να παραχθούν ξηρά, αφρώδη και φυσικά γλυκά κρασιά. Χαμηλή οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 10 κλώνοι.