Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Viogner

Viogner

 

Καταγωγή

Πλαγιές του Ροδανού (Γαλλία)


Αγρονομικά στοιχεία

Πρώιμη έκπτυξη την Άνοιξη, πρώιμης ωρίμανσης. Συνήθως κλαδεύεται με αμολυτή. Ευαίσθητη στο υδατικό στρές.


Οινολογικά στοιχεία

Υψηλό αλκοόλ, πλούσια και πολύπλοκα αρώματα. Συμμετέχει σε μικρό ποσοστό στην παρασκευή ερυθρών κρασιών (π.χ. Syrah).


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 3 κλώνοι.