Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Black Pearl

Black Pearl

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (A. Corrin - ΗΠΑ)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, πολύ όψιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με πολύ μεγάλες ρώγες, 3 κουκούτσια μέσο όρο. Τραγανά σταφύλια με παχύ φλοιό και πολύ ελκυστική εμφάνιση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Δεν υπάρχει πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
-