Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Alphonse Lavallée

Alphonse Lavallée

 

Καταγωγή

Άγνωστη.


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, όψιμη ωρίμανση, παραγωγική. Βραχύ κλάδεμα. Ευαίσθητη στο ωίδιο και στη φόμοψη.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια εώς μεγάλα σταφύλια με πολύ μεγάλες ρώγες. Χυμώδης σάρκα. Ελαφρώς αρωματική. Μεγάλη δυνατότητα συντήρησης και μεταφοράς.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 5 κλώνοι.