Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Xinomavro

Xinomavro

 

Καταγωγή

Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μέτριες ρώγες. Υψηλή οξύτητα, μέτρια χρωματική ένταση, πολύ υψηλή συγκέντρωση τανινών, πάρα πολύ μεγάλη αρωματική παλέτα (μαύρα φρούτα, τομάτα, κεράσι κ.ά.). Παράγονται ξηρά και αφρώδη κρασιά με μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μέτρια μολυσμένο.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.

(11 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)