Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Vlahiko

Vlahiko

 

Καταγωγή

Ιωάννινα (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμη ωρίμανση.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες. Μέτρια εώς χαμηλή χρωματική ένταση, ενδιαφέρουσα αρωματική παλέτα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό 100% μολυσμένο.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.

(Κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)