Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Agiorgitiko

Agiorgitiko

 

Καταγωγή

Νεμέα (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, όψιμη ωρίμανση, χρειάζεται σύστημα υποστύλωσης, ευαίσθητη στο βοτρύτη.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια και μέτριες ρώγες. Κρασιά με πολύπλοκη αρωματική παλέτα (κόκκινα φρούτα, φρούτα του δάσους, μέντα κ.ά.). Μέτρια οξύτητα και μαλακές τανίνες.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό 100% μολυσμένο.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.

(6 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)