Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Victoria

Victoria

 

Καταγωγή

Ρουμανία (Lepadu Victoria και Condei Gheorghe). Διασταύρωση των ποικιλιών Cardianal και Afuz ali. 


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, πρωίμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών. Μεγάλη ευαισθησία στη μικροραγία. 


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μεγάλες ρώγες, με κουκούτσι. Ρώγες με παχύ φλοιό, αρκετά τραγανές και ευχάριστη γεύση στην πλήρη ωρίμανση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 2 κλώνοι.