Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Superior seedless

Superior seedless

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (John M. Garabedian, 1972 - ΗΠΑ)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, πρώιμη ωρίμανση, μικρή εώς μέτρια γονιμότητα οφθαλμών.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μεγάλες ρώγες, χωρίς κουκούτσι. Μέτριο πάχος φλοιού, τραγανές ρώγες με ευχάριστη γεύση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
-

Γενετική
-