Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Soultanina

Soultanina

 

Καταγωγή

Άγνωστη.


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ υψηλή ευρωστία, μέση ωρίμανση, μέτρια εώς υψηλή γονιμότητα οφθαλμών. Κατεύθυνση βλαστών πλάγια, σύστημα μόρφωσης απαραίτητο. Ποικιλία ευαίσθητη στον Περονόσπορο, στην Φόμοψη και στον Βοτρύτη.


Τεχνολογικά στοιχεία

Πολύ μεγάλα σταφύλια με μικρές ρώγες, χωρίς κουκούτσι. Ο φλοιός των ρωγών λεπτός εώς μέτριος, τραγανή και ευχάριστη γεύση με ελαφριά οξύτητα και ουδέτερο άρωμα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό. 

Γενετική
Υπάρχει 1 κλώνος (919).

(3 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)