Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Razaki

Razaki

 

Καταγωγή

Άγνωστη.


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμη ωρίμανση, με κατεύθυνση βλαστών πλάγια. Καλή γονιμότητα οφθαλμών, ευαίσθητη ποικιλία στους αέριδες της Άνοιξης, στη μικροραγία και ανισοραγία. Μεγάλη ευαισθησία στον Περονόσπορο και στην Φόμοψη.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μεγάλα εώς πολύ μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες, με κουκούτσι. Σταφύλια αραιόραγα, ρώγες με παχύ φλοιό, τραγανές και ουδέτερο άρωμα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 3 κλώνοι.