Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Perlette

Perlette

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (Harold P. Olmo, 1946 - ΗΠΑ). Διασταύρωση των ποικιλιών Scolokertek hiralyonoje και Sultanina marble.


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, πρώιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μέτριες ρώγες, χωρίς κουκούτσι. Σχήμα ρώγας στρογγυλό. Ελκυστική εμφάνιση λόγω του χρυσοκίτρινου χρώματος, ευχάριστη γεύση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
-

Γενετική
-