Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Italia

Italia

 

Καταγωγή

Ιταλία (Angelo Pirovano). Διασταύρωση Bicane και Μοσχάτο Αμβούργου.


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ υψηλή ευρωστία, όψιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαμών. Ποικιλία που χρειάζεται σύστημα μόρφωσης.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με πολύ μεγάλες ρώγες, σχήματος κωνικού, με κουκούτσι. Ρώγες με παχύ φλειό, αρκετά χυμώδης και γεύση πολύ ευχάριστη.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 4 κλώνοι. Οι 2 πιο διαδεδομένοι είναι οι 307 και 918.