Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Calmeria

Calmeria

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (ΗΠΑ)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, όψιμη ωρίμανση με υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια σταφύλια με μεγάλες ρώγες, με κουκούτσι. Σχήμα ρώγας ελλειψοειδές με ελκυστική εμφάνιση. Γεύση αρκετά χυμώδης.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
-

Γενετική
-