Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Cardinal

Cardinal

 

Καταγωγή

Καλιφόρνια (Η.Π.Α.). Προέρχεται από διασταύρωση ανάμεσα σε Reine des vignes B X Alphonse Lavallée.


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πρώιμη ωρίμανση. Ευαισθησία στην ανθόρροια.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μεγάλα σταφύλια αρραιόραγα με πολύ μεγάλες ρώγες (ανομοιόμορφη ωρίμανση). Μέτρια δυνατότητα συντήρησης, καλή μεταφορά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 8 κλώνοι.