Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Attiki

Attiki

 

Καταγωγή

Λυκόβρυση - ΕΘΙΑΓΕ (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πρώιμη ωρίμανση, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών και μεγάλη παραγωγή. Συχνά προβλήματα ανισορραγίας.


Τεχνολογικά στοιχεία

Μέτρια προς μεγάλα σταφύλια με μεγάλες ρώγες. Ελαφρώς εμφάνιση μικρού κουκουτσιού, γευστικά σταφύλια με ελκυστική εμφάνιση.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μέτρια μολυσμένο.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.

(1 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)