Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Tsaoussi

Tsaoussi

 

Καταγωγή

Κεφαλλονιά (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, υψηλή γονιμότητα οφθαλμών.


Οινολογικά στοιχεία

Χαμηλή εώς μέτρια οξύτητα. Ελαφρώς αρωματικά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μέτρια μολυσμένο.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.

(2 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)