Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Sauvignon

Sauvignon

 

Καταγωγή

Κεντρική ή Νοτιοδυτική Γαλλία


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ μεγάλη ευρωστία, χρειάζεται κατάλληλο σύστημα μόρφωσης. Ευαισθησία στο βοτρύτη και στις ασθένιες ξύλου. 


Οινολογικά στοιχεία

Μικρά σταφύλια και μικρές ρώγες. Μεγάλη πολυπλοκότητα αρωμάτων. Κρασιά ισορροπημένα με χαρακτήρα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 20 κλώνοι.

(400 κλώνοι διατηρούνται στις τράπεζες γενετικού υλικού του IFV)