Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Savvatiano

Savvatiano

 

Καταγωγή

Περιοχή Αττικής - Βοιωτίας (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Πολύ όψιμη ποικιλία, μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία.


Οινολογικά στοιχεία

Ευχάριστα ελαφριά κρασιά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Μέτρια μολυσμένο φυτικό υλικό.

Γενετική
Μεγάλη παραλλακτικότητα.

(2 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)