Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Robola

Robola

 

Καταγωγή

Κεφαλλονιά (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Πρώιμη ποικιλία, κάθετη κατεύθυνση βλαστών.


Οινολογικά στοιχεία

Πολύπλοκη αρωματική παλέτα, φυτικές νότες, λευκά φρούτα κ.ά..


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό αρκετά μολυσμένο.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.

(6 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)