Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Riesling

Riesling

 

Καταγωγή

Περιοχή του Ρήνου (Γερμανία), μάλλον απόγονος της ποικιλίας Gouais.


Αγρονομικά στοιχεία

Ανθεκτική στο κρύο του Χειμώνα, παραγωγή ακόμα και μετά από ανοιξιάτικους παγετούς.


Οινολογικά στοιχεία

Μικρά σταφύλια και μικρές ρώγες. Μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης των κρασιών.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 3 κλώνοι στη Γαλλία και πάνω από 20 στη Γερμανία.

(190 κλώνοι διατηρούνται στις τράπεζες γενετικού υλικού του IFV)