Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Priknadi

Priknadi

 

Καταγωγή

Νάουσα, Μακεδονία (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, μέτρια εώς μεγάλα σταφύλια.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Άγνωστη.

Γενετική
Άγνωστη.