Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Plyto

Plyto

 

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, ευαισθησία στο ωίδιο.


Οινολογικά στοιχεία

Αρώματα λευκών φρούτων και φυτικά. Μέτρια οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υψηλό ποσοστό μολυσμένου φυτικού υλικού.

Γενετική
Μεγάλη παραλλακτικότητα

(3 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)