Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Debina

Debina

 

Καταγωγή

Ζίτσα, Ιωάννινα (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, ευαισθησία στο βοτρύτη.


Οινολογικά στοιχεία

Ξηρά και αφρώδη κρασιά, αρώματα λευκών φρούτων.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτιικό υλικό μολυσμένο σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Γενετική
Μεγάλη παραλλακτικότητα.