Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Muscat of Samos

Muscat of Samos

 

Καταγωγή

Σάμος (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, καλή προσαρμογή σε ασβεστώδη εδάφη.


Οινολογικά στοιχεία

Μικρά σταφύλια και μικρές ρώγες. Ξηρά, αφρώδη και γλυκά κρασιά. Υψηλό αλκοόλ.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 13 κλώνοι, με πιο σημαντικούς τους 154 και 455.

(110 κλώνοι διατηρούνται στις τράπεζες γενετικού υλικού του IFV)