Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Muscat of Alexandria

Muscat of Alexandria

 

Καταγωγή

Περιοχή Μεσογείου


Αγρονομικά στοιχεία

Μικρή εώς μέτρια ευρωστία, ανθεκτική στην ξηρασία. Τα φυτά έχουν την τάση να γερνάνε γρήγορα.


Οινολογικά στοιχεία

Ξηρά ή αφρώδη κρασιά. Συμπληρωματική ποικιλία σε πολλά κρασιά εξαιτίας του αρωματικού της δυναμικού.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 4 κλώνοι, με τον 308 να είναι ο πιο σημαντικός.