Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Monemvassia

Monemvassia

 

Καταγωγή

Μονεμβασιά (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, υψηλή γονιμότητα, μέσης προς όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Χαμηλή προς μέτρια οξύτητα, αρώματα ανθέων και λευκών φρούτων.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε υψηλό ποσοστό (κυρίως μολυσματικός εκφυλισμός).

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.

(ο ακριβής αριθμός κλώνων που θα μελετηθούν από την Hellenifera θα ανακοινωθεί το 2017-18)