Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Malvasia di Candia aromatica

Malvasia di Candia aromatica

 

Καταγωγή

Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, μέσης ωρίμανσης, μέτρια παραγωγική.


Οινολογικά στοιχεία

Έντονα αρώματα, χαμηλή οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 4 κλώνοι.