Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Malagousia

Malagousia

 

Καταγωγή

Αιτωλοακαρνανία (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πρώιμης ωρίμανσης, ευαίσθητη στην όξινη σήψη.


Οινολογικά στοιχεία

Μεγάλη αρωματική παλέτα, μικρή εώς μέτρια οξύτητα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε μεγάλο ποσοστό.

Γενετική
Πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα.

(η επιλογή των κλώνων βρίσκεται σε εξέλιξη από την Hellenifera, τουλάχιστον 3 κλώνοι σε έρευνα μέχρι τον Ιούνιο του 2016)