Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Lagorthi

Lagorthi

 

Καταγωγή

Αιγιαλεία Αχαΐας (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, μέτριας προς όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα, φυτικά αρώματα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε χαμηλό ποσοστό.

Γενετική
Μικρή παραλλακτικότητα.

(1 κλώνος σε έρευνα από την Hellenifera)


Συνώνυμα

Μελισσάκι