Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Kydonitsa

Kydonitsa

 

Καταγωγή

Λακωνία (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών, μεγάλη αραιοραγία.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια προς υψηλή οξύτητα, αρώματα λευκών φρούτων.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Άγνωστη.

Γενετική
Άγνωστη.