Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Thrapsathiri

Thrapsathiri

 

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα, ελαφρώς φρουτώδη αρώματα.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε μεγάλο ποσοστό.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.