Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Zakynthino

Zakynthino

 

Καταγωγή

Κεφαλλονιά (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, όψιμης ωρίμανσης, υψηλή γονιμότητα.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια προς υψηλή οξύτητα. Λιπαρά κρασιά (καλό στερεό υπόλειμμα). 


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε υψηλό ποσοστό.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα.

(3 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)