Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Daphni

Daphni

 

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, πολύ όψιμης ωρίμανσης.


Οινολογικά στοιχεία

Χαρακτηριστικό άρωμας δάφνης.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε υψηλό ποσοστό.

Γενετική
Μικρή παραλλακτικότητα.

(2 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)