Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Chardonnay

Chardonnay

 

Καταγωγή

Βουργουνδία (Γαλλία)

(κατόπιν γενετικών αναλύσεων στη Γαλλία βρέθηκε ότι είναι διασταύρωση Pinot & Gouais Blanc)


Αγρονομικά στοιχεία

Πρώιμης ωρίμανσης, υποφέρει σε περιοχές με έντονη ξηρασία.


Οινολογικά στοιχεία

Κρασιά πολύπλοκα, καλή οξύτητα, αρκετά ισορροπημένα, έντονα αρωματικά, δυνατότητα παλαίωσης.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υγιές και πιστοποιημένο υλικό.

Γενετική
Υπάρχουν 28 κλώνοι.

(340 κλώνοι διατηρούνται στις τράπεζες γενετικού υλικού του IFV)