Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Vostilidi

Vostilidi

 

Καταγωγή

Κεφαλλονιά (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μέτρια ευρωστία, ανθεκτικότητα στην ξηρασία.


Οινολογικά στοιχεία

Μικρή συγκέντρωση τανινών.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Φυτικό υλικό μολυσμένο σε μικρό ποσοστό.

Γενετική
Μέτρια παραλλακτικότητα


Συνώνυμα

Γουστολίδι