Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Vilana

Vilana

 

Καταγωγή

Κρήτη (Ελλάδα)


Αγρονομικά στοιχεία

Μεγάλη ευρωστία, υψηλή γονιμότητα, πολύ μεγάλα σταφύλια.


Οινολογικά στοιχεία

Μέτρια οξύτητα, ευχάριστα αρωματικά κρασιά.


Κλωνική επιλογή

Φυτοϋγειονομική
Υψηλό ποσοστό μολυσμένου φυτικού υλικού.

Γενετική
Μεγάλη παραλλακτικότητα

(5 κλώνοι σε έρευνα από την Hellenifera)