Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Διάσωση, διάδοση και ταυτοποίηση σπάνιων γηγενών ποικιλιών

Διάσωση, διάδοση και ταυτοποίηση σπάνιων γηγενών ποικιλιών

Η διαδικασία της παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και της κλωνικής επιλογής δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αγνοώντας τις σπάνιες γηγενείς ποικιλίες του Ελληνικού αμπελώνα. Ο ελληνικός αμπελώνας είναι γεμάτος από άγνωστες και σπάνιες ποικιλίες. Έτσι λοιπόν και η VNB μαζί τον IFV, αποφάσισαν από την αρχή της έρευνάς τους στους ελληνικούς αμπελώνες να μην αγνοήσουν όλες τις ασήμαντες, άγνωστες και «μικρές» ποικιλίες που βρίσκονται στους αμπελώνες σε όλη την Ελλάδα. Έτσι σήμερα δουλεύουν στην δημιουργία υγιούς υλικού από οποιαδήποτε σπάνια ποικιλία αναγνωρίζουν στους αμπελώνες, και στην συνέχεια τροφοδοτούν με το υλικό αυτό πρώτα τις συλλογές τους και στην συνέχεια τους αμπελουργούς που θέλουν να δοκιμάσουν αυτές τις ποικιλίες. Πολλές φορές, επειδή οι αμπελουργοί θέλουν να δουλέψουν πολύ ποιο γρήγορα με αυτές τις σπάνιες ποικιλίες, τις φυτεύουν, με standard υλικό έτσι ώστε να έχουν μια πρώτη εικόνα από το δυναμικό τους και στην συνέχεια αναζητούν και το πιστοποιημένο υλικό. Παραδείγματος χάρη: Λημνιώνα, Κοινιάρικο, Μαυρόστυφο, Μαυροθήρικο, είναι κάποια από τα παραδείγματα της εν λόγω διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την VNB και τον IFV.