Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Διάδωση των ελληνικών ποικιλιών στον παγκόσμιο αμπελώνα

Διάδωση των ελληνικών ποικιλιών στον παγκόσμιο αμπελώνα

Μια ποικιλία για να μπορέσει να ταξιδέψει σε άλλες χώρες και να μπορέσουν να την φυτέψουν αμπελουργοί σε όλο τον πλανήτη, πρέπει να διαθέτει υγιές υλικό. Όταν μια ποικιλία θέλουμε να διαδοθεί στον παγκόσμιο αμπελώνα και να γίνει γνωστή αυτή και τα κρασιά που παράγονται από αυτή, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Γάλλων. Πρώτη η Γαλλία έδωσε υγιές και πιστοποιημένο υλικό στις υπόλοιπες αμπελουργικές χώρες του κόσμου. Για αυτόν τον λόγο και οι Γαλλικές ποικιλίες εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Συνεπώς πλέον και οι ελληνικές ποικιλίες θα μπορούν να ταξιδέψουν παντού, αφού θα υπάρχει Πιστοποιημένο και υγιές φυτικό υλικό από αυτές.