Φυτώρια αμπελου ΜΠΑΚΑΣΙΕΤΑ

Παραγωγή κλώνων στις ελληνικές ποικιλίες αμπέλου

Παραγωγή κλώνων στις ελληνικές ποικιλίες αμπέλου

Εκτός όμως από την παραγωγή του υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού η συνεργασία της VNB με τον IFV προχωρά και λίγο παρακάτω αφού προσπαθούν να εντοπίσουν και να απομονώσουν κλώνους μέσα στις ελληνικές ποικιλίες. Η κλωνική επιλογή για τις ελληνικές ποικιλίες αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και ταυτόχρονα ένα λαβύρινθο. Αφού οι ελληνικές ποικιλίες είναι πραγματικά πολυκλωνικές και η τεράστια παραλλακτικότητας τους, κάνει την κλωνική επιλογή δύσκολη, αλλά τρομερά ενδιαφέρον για το αναμενόμενο αποτέλεσμα…