Ροδίτης Ροζέ Rs

Καταγωγή

Βόρεια Πελοπόννησος (Ελλάδα)

Συνώνυμα
  • Αλεπού Ροζέ
  • Κλώνοι:

ENTAV-INRA® 019VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή γονιμότητα οφθαλμών μεγάλη παραγωγή
  • Ανθεκτική στην ξηρασία
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια εώς μεγάλα σταφύλια με μέτριες εώς μεγάλες ρώγες
  • Κρασιά χαμηλού αλκοολικού βαθμού, μέτρια οξύτητα και δομή
  • Αρωματικό χαρακτήρα λευκών και τροπικών φρούτων