Λημνιώνα Ν

Καταγωγή

Μεσενικόλας, Ελλάδα

Συνώνυμα
  • Κλώνοι :

ENTAV-INRA®  013VNB

Αγρονομικά Στοιχεία
  • Μεγάλη ευρωστία
  • Πολύ όψιμη ωρίμανση
  • Υψηλή παραγωγικότητα
Οινολογικά Στοιχεία
  • Μέτρια σταφύλια και μεγάλες ρώγες
  • Υψηλή χρωματική ένταση και μέτρια περιεκτικότητα φαινολικών
  • Μέτρια οξύτητα